Завдання НУРШ - UHS Mission

The main objective of the Ukrainian Heritage School is the education of its students in Ukrainian language and culture in order that they may retain their Ukrainian heritage. The school has been able to instill in these students a strong sense of their identity as Americans of Ukrainian descent, and an understanding of their responsibility to carry forward Ukrainian tradition.

This mission has become even more relevant with the 1991 independene of Ukraine. As of the last year, the School has received an influx of new students from Ukraine who desire to retain their cultural heritage as they assimilate into American culture. Students who are second or third generation Ukrainian-Americans now have more opportunity to use the knowledge gained in the Ukrainian Heritage School on their visits to Ukraine, and in colleges and universities as they pursue higher levels of education.

Основна мета Нашої Української Рідної Школи - ознайомлення учнів з українською мовою та культурою, щоб вони могли зберегти свою українську спадщину. Школа прищеплює своїм учням почуття їхньої ідентичності як американців українського походження та розуміння їхньої відповідальності за продовження української традиції.


Місія Школи стала ще більш актуальною з здобуттям Україною незалежності у 1991 році. За останні роки школа отримала приплив нових студентів з України, які бажають зберегти свою культурну спадщину, асимілюючись з американською культурою. Студенти, які належать до другого чи третього покоління українців-американців, тепер мають більше можливостей використати знання, отримані в НУРШ під час своїх візитів до України, а також у коледжах та університетах, де вони здобують вищий рівень освіти.

Print | Sitemap
Ukrainian Heritage School 700 N. Cedar Rd Jenkintown, Pennsylvania 19046 215-663-5322 (Saturday only) ukrheritageschool@yahoo.com support@nursh.org